Contributie

De jaarlijkse contributie voor lidmaatschap van Dorpsbelang Arum is 7 euro

Bij de nota die u van Dorpsbelang krijgt treft u tevens een  formuliertje aan  (SEPA-Mandaat).

Als u dat formuliertje invult en inlevert bij de penningmeester, wordt de contributie automatisch afgeschreven en hebt u er geen omkijken meer naar.

Penningmeester: S.Jonker, De Tille 22, 8822 WG Arum

Ook kunt u de automatische afschrijving zelf regelen als u bankiert via internet. Dat noemt men een periodieke overschrijving.

U kunt dit instellen in uw telebankier-programma.

Hieronder een voorbeeld :

overboeken

 

ANBI informatie

Dorpsbelang Arum heeft een ANBI status.

Schenkingen ( Contributie) aan fiscaal erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn in beginsel aftrekbaar voor inkomsten- of vennootschapsbelasting (giftenaftrek).

Fiscaal nummer: 53.58.577

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.