OVER ONS

Het bestuur

Op deze foto het huidige bestuur van Dorpsbelang Arum.

Van links naar rechts: Marchien Houtsma,Sjors Jepkema ( Voorzitter) Loltje Sijbesma ( secretaresse),Bonne Dijkstra, Roos vd Veen-Snijders,Corry Adema-Hoekstra,Bianca Visser-Schuurman,Geert Akkerman en Simon Jonker (penningmeester).

 

 

Op de foto het bestuur van Dorpsbelang Arum (2017-2018).

Van links naar rechts:

Bonne Dijkstra,Bianca Visser-Schuurman,Simon Jonker (penningmeester),Loltje Sijbesma ( secretaresse),Corry Adema-Hoekstra,Roos vd Veen-Snijders,Luutzen Louwsma ( Notulist),Sjors Jepkema ( Voorzitter) en Sigrid van Houten-Holterman.

 

SJORS JEPKEMA:

Sjors Jepkema, geboren in Leeuwarden. Mijn muziekstudie heb ik gevolgd aan de MPA en conservatorium. Al tijdens mijn studie ben ik gaan werken in het onderwijs . Op dit moment ben ik verbonden aan de Annamaria van Schurman te Franeker.  In  1985 zijn wij  in Arum komen wonen. In mijn vrije tijd speel ik graag piano, lees een boek , daarnaast hou ik van klussen  en op vakantie naar Frankrijk gaan.  Ik vind het belangrijk dat  we op een positieve manier met elkaar omgaan en denken in mogelijkheden. Fijn  is daarbij te beseffen wat voor moois we hier allemaal hebben. Denk bijv. aan de schone lucht, de natuur dichtbij, een mooi sportgelegenheid om samen te sporten, scholen  die één worden enz. teveel om op te noemen.                                                                                                       Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven (Colin Wilson).

 

 

Simon Jonker

Geboren en getogen Arumer. Nu met pensioen, na een werkzame periode van bijna 45 jaar bij Aegon verzekeringen in Leeuwarden
Woonde van 1970 tot 1997 in Dronrijp.
Kwam in 1997 weer terug naar Arum op de Kerksingel.
Sinds april 2015 bestuurslid van Dorpsbelang.
Met ingang van 2016 ben ik penningmeester en verzorg ik ook de ledenadministratie.

 

Marchien Houtsma

Geboren in Harlingen. Tot mijn 21ste woonde ik in Lollum. In 2013 ben ik samen met mijn vriend in Arum komen wonen aan de Julianastraat.​ Ik ben moeder van twee dochters en werkzaam als tandartsassistente. Sinds april 2018 zit ik in het bestuur van het dorpsbelang.​

 

Geert Akkerman

Ik ben geboren in Lollum. Sinds 2006 woon ik in Arum aan de Polle samen met mijn vrouw en mijn 3 kinderen. Ik werk als mechanisch service monteur bij TSG. Naast dorpsbelang ben ik ook nog vrijwilliger in het bestuur van de tentencommissie en de ijsvereniging van Arum. Dit alles doe ik met veel plezier.

 

 

Verder zijn we betrokken bij het project Lytse Farwegen 2.0 .

Ook bezoekt het bestuur de bijeenkomsten over krimp, woningbouw, zorg, welzijn en onderwijs met betrokken partijen (gemeente, woningstichting en scholen).