Voortgang plannen zendmast

Hierbij een update over de stand van zaken m.b.t. het zoeken naar een locatie voor een zendmast in Arum.

Afgelopen week heeft de gemeente een gesprek gehad met de KPN. KPN heeft gekeken naar de 3 locaties die tijdens de bijeenkomst op 26 nov zijn besproken. KPN geeft de voorkeur aan de locatie bij de sportvelden omdat zij dan voor de meeste percelen het ‘binnen bellen’ kunnen garanderen.

De sportvelden was optie 2 van de voorgestelde locaties van Dorpsbelang en OVA. Ook de gemeente heeft voorkeur voor de locatie bij het sportveld. Dit omdat deze het meeste aansluit bij het huidige overheidsbeleid. De huidige mast van Vodafone staat ook al vlakbij de sportvelden, al moet die worden verplaatst i.v.m. de realisatie van de school.

KPN gaat nu de locatie in kaart brengen, doorrekenen en ze moeten ook toestemming krijgen van de grondeigenaren/huurders/pachters. De Gemeente blijft in contact met de KPN. Als alles helder is, wordt er een informatiemoment gepland.

De Gemeente en de KPN zijn nog steeds in de onderzoeksfase. Er is nog geen aanvraag ingediend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *