Update: Glasvezel voor de hele Mienskip, wij gaan ervoor!

Best dorpsbelang van Arum,

De allerhoogste tijd voor een update voor de inwoners van de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân. Dat hadden we beloofd, maar het bleek niet eenvoudig. Gezien de omvang en complexiteit van het gebied heeft dit langer geduurd dan eerder aangegeven is. Ons motto is en blijft glasvezel voor de hele Mienskip. Met dat doel voor ogen hebben we alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht en kunnen we nu duidelijkheid geven.

Een deel van de kleine kernen in Noardwest Fryslân ten zuiden van de A31 en een groot deel van de kleine kernen in Súdwest Fryslân zat boven de 35% aanmeldingen. Kijkende naar het gemiddelde van deze kernen samen haalden we de benodigde 35% niet. Dit betekent dat we op dit moment de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kleine kernen niet kunnen garanderen. Vanaf de start hebben we aangegeven dat we graag de hele Mienskip op het netwerk van de toekomst willen aansluiten. Om dit te kunnen realiseren is een gemiddelde van 35% over het hele gebied noodzakelijk. Voor Arum zijn nog 106 aanmeldingen nodig.

Wij hebben het vertrouwen dat de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân samen de benodigde 35% kunnen halen. Daarom kunnen bewoners die in aanmerking komen voor een aansluiting zich tot de zomer van 2020 blijven aanmelden. Uiteraard zijn de extra kosten voor aansluiten achteraf niet van toepassing.

Dankzij de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers hebben duizenden bewoners zich al aangemeld. Daarom zien we dat het haalbaar is voor het hele gebied.

We zullen de inwoners van de kleine kernen persoonlijk informeren over de actuele status op hun adres. Daarnaast is de gebiedsinformatie te vinden ophttps://glasvezelvoorfryslan.nl/ De status zal vanaf het nieuwe jaar wekelijks worden bijgewerkt.

Voor uw kern betekent dit dat we nog samen er tegen aan moeten. Om het gemiddelde van 35% aanmeldingen in de kleine kernen behalen. Het uitgebreide bericht is te vinden ophttps://glasvezelvoorfryslan.nl/glasvezel-voor-de-hele-mienskip-wij-gaan-ervoor/.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Diederik van Dam per email d.vandam@glasvezelbuitenaf.nl of mobiel: 06 47372404.

Laten we samen gaan voor een glasvezelnetwerk in de hele Mienskip! Voor elkaar en met elkaar!

Hartelijke groet,

Diederik van Dam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *