Kappen van bomen in Súdwest-Fryslân

Kappen van bomen
In de gemeente Súdwest-Fryslân staan ruim 50.000 bomen. Om de twee jaar laten we alle gemeentelijke bomen controleren op veiligheid door speciaal opgeleide medewerkers. Soms is er een snoeibeurt nodig. In het ergste geval moeten we bomen kappen omdat ze gevaar opleveren. Er kunnen ook anderen redenen zijn om bomen te verwijderen, zoals reconstructies of dunningen.

Zieke essen
In heel Nederland en Europa gaan essen massaal dood door de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. Ook in Súdwest-Fryslân slaat deze ziekte helaas toe. In onze gemeente zijn al 8.000 van de 11.000 essen aangetast. Deze winter worden er 400 zieke essen gekapt (ook in het deel van Littenseradiel). De verwachting is dat maar 10% van de essen niet ziek wordt. Essen herstellen niet van deze ziekte. Zwaar aangetaste zieke bomen zorgen voor onveilige situaties, omdat ze kunnen omvallen of door het uitwaaien van dood hout.

Bomenkaart
Wilt u weten welke essen en andere bomen in de gemeente gekapt worden, waarom deze gekapt worden en of er weer nieuwe bomen komen? Ga dan naar de bomenkaart. Deze vindt u op onze website door te zoeken op ‘bomenkaart’.

Wanneer kappen we de bomen?
In december of januari beginnen we met het verwijderen van deze vooraf gemarkeerde bomen.

Herplant
Bij het verwijderen van bomen beoordelen we iedere keer of herplant nodig is en zo ja, met welke soort. Het beleid is om zoveel mogelijk verschillende boomsoorten terug te planten. Hiermee verhogen we de biodiversiteit en verkleinen we het risico op verspreiding van ziekten en plagen.

Meer informatie?
Wilt u meer lezen over het bomenbeleid van Súdwest-Fryslân? Deze vindt u op onze website door te zoeken op ‘bomenbeleid’(zoek op ‘bomenbeleid’). Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de heer W. Zwerver van het team Beheer en Onderhoud Groen, tel. 14 0515.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *