Enquete over bereikbaarheid van Arum met openbaar vervoer

In opdracht van de Provincie Fryslân- gaat “Bûtengewoan Berikber”aan de slag met de bereikbaarheid en de  leefbaarheid van het platteland in Friesland nu en in de toekomst. Personenvervoer staat hierbij centraal en er is een raakvlak met de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Friesland in 2020.  Het project gaat echter verder dan alleen de bus en de trein, het richt zich bij voorbeeld op vragen als hoe een dorp bereikbaar blijft voor studenten en ouderen die niet (meer) over een auto beschikken, mensen die ziek zijn etc.. Bewoners van dorpen in Friesland wordt gevraagd hierover mee na te denken en alternatieven in te brengen. Een deel van  het Openbaar Vervoer Budget kan wellicht anders, slimmer en efficiënter worden ingezet zodat dorpen ook in de toekomst (beter) bereikbaar blijven.

Inwoners van Arum kunnen meewerken door een enquête over dit onderwerp in te vullen via de site. Hoe meer inwoners de enquête invullen hoe groter de kans is dat het dorp kans maakt op een prijs van € 1000,00.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *