HET BAARDERBUORRENBOSK

Natuurmonumenten is  eigenaar van het Baarderbuorrenbosk.

Er wordt daarom ook door Natuurmonumenten  onderhoud gepleegd.

Wat wil Natuurmonumenten graag:
–  Wensen en ideeën van de omwonenden en dorpsgenoten inventariseren.

–  Natuurlijk karakter geven aan het bos ( open plekken, staand dood hout)

–  Verkoop van hout

Natuurmonumenten wil dorpsgenoten de eerste keus geven om hout te kopen uit deze bossen.

Het kappen gebeurt  door mensen van Natuurmonumenten of door aannemers.

Als er onderhoud moet worden gedaan, wordt er van tevoren contact opgenomen met  Dorpsbelang Commissie GROEN
Deze commissie informeert de dorpsbewoners wat er in het bos gaat gebeuren.

Ook als er hout gekapt wordt zal deze commissie aan dorpsbewoners vragen of er belangstelling is om dat te kopen.
In het bos is een  wandelpad dat met regelmaat van een nieuwe bovenlaag wordt voorzien. (  een tijdrovende en kostbare zaak)
De bovenlaag is kwetsbaar en daarom moet er zuinig mee  worden omgegaan.

Dus:

Geen paarden op het wandelpad
Geen brommers of motoren zodat het pad goed begaanbaar blijft, ook voor rolstoelen, kinderwagens en scootmobielen.

 

Vandalisme

Op de bordjes die door Natuurmonumenten bij de ingang van het bos zijn geplaatst staat dat de toegang verboden is tussen zonsondergang en zonsopgang.

Toch lijkt dat nou net het ideale tijdstip om het bos in te gaan, vooral voor jongeren die dan vergeten hun rommel op te ruimen.
Of erger, die vernielingen aanrichten. Er is al een vuilnisbak  gesloopt. En er is al meerdere keren brand gesticht op de tafel in het bos.

Ook zijn er nestkastjes vernield in de periode dat vogels hun nesten maken.
Een mooie bonte specht had net haar huisje ingericht toen ze met grof geweld met huis en al van de boom werd gerukt. Helaas heeft de vogel dat niet overleefd .

 

specht

 

 

Honden

Honden mogen mee wandelen in het bos, maar moeten aangelijnd zijn.

Lange tijd was het mogelijk om een rondwandeling te maken door het bos en via het Boltapad. De wandelaar liep dan voor een deel over de akkers tussen het bos en de woning ( ” Het Stoomgemaal” ) op het Boltapad.

Op die akkers worden gewassen verbouwd.

Hondenpoep op de akker is gevaarlijk omdat op die manier koeien besmet kunnen raken met de parasiet Neospora caninum.
Neospora caninum is een parasiet die in honden en koeien leeft. In de hond plant de parasiet zich voort en gaat eitjes produceren die met de ontlasting van de hond worden uitgescheiden. Koeien kunnen zich besmetten door het eten van voer wat in contact is geweest met uitwerpselen van de hond.
Honden krijgen de parasiet binnen door het eten van besmet vlees, of door contact met vruchtwater, nageboorte of verworpen vruchten van runderen. Een Neospora-besmetting in de hond verloopt meestal symptoomloos. Nadat de hond besmet is, gaat deze gedurende enige weken eitjes uitscheiden. Enkele honden blijven veel langer uitscheiden of gaan dit later opnieuw doen.
Bij koeien geeft Neospora enorme vruchtbaarheidsproblemen. Deze problemen zijn o.a. abortus, versteende vruchten en slechte vruchtbaarheid. Een koe die besmet is blijft haar leven lang besmet. Bovendien is zo’n tachtig procent van de kalveren die ze krijgt ook besmet. Medicijnen of vaccins tegen Neospora zijn er (nog) niet.

Boeren zijn daarom bang voor Neospora besmetting,  de boer die aan weerszijden van het pad werkt heeft met klem gevraagd ervoor te zorgen dat honden zijn aangelijnd.

Helaas is het nu niet meer mogelijk om de rondwandeling te maken:

Hondenbezitters lapten de regels voortdurend aan hun laars.

De goeden moeten onder de kwaden lijden, maar de pachter van de akkers heeft de doorgang van het bos naar het Boltapad afgesloten.

Hondenpoep is gelukkig minder een probleem op het Boltapad sinds daar door particulieren voor speciale zakjes wordt gezorgd en er prullenbakken geplaatst zijn.

We krijgen  regelmatig wel klachten over andere plekken waar hondeneigenaren het niet zo nauw nemen met opruimen van de poep van hun hond: Grasveldjes, bermen en openbaar groen. Dat is er niet alleen om je hond te laten poepen, dus ruim het op !