Overleg Dorpsbelang Arum met Verenigingen

Geachte Verenigingen, Bij deze nodigen we jullie van harte uit voor een kort overleg op 15 november 2018 Aanvang 20:00, locatie: Herberg de Gekroonde Leeuw Voorstel voor de agenda Voortgang plannen nieuwe school Zendmast – suggesties voor locatie Bestemming oude scholen Welkomstasje nieuwe bewoners – bv Clubblad Vrijwilligersavond Als jullie nog aanvullende punten hebben laat...

Netwerklunch Bolsward

Gasthuiskerk Bolsward Gasthuissingel 33, Bolsward, Friesland

Netwerklunch met interessante sprekers & ruimte voor ontmoeting voor iedereen die zich inzet voor de samenleving in Bolsward en komgeving. Inloop vanaf 11:45. Aan de lunch zijn geen kosten verbonden, maar in verband met deze lunch willen we wel graag weten hoeveel mensen er komen. Graag opgeven voor 15 november bij p.kampstra@sudwestfryslan.nl. Dieetwensen kunnen dan...

Regiobijeenkomst Dorpswurk

Dorpshuis De Hichte Heerenweg 2, Ouwsterhaule, Friesland

Elkaar informeren, inspireren en ontmoeten! Doarpswurk, Streekagenda Zuidoost en Streekwurk Zuidwest organiseren op woensdag 28 november in het dorpshuis De Hichte te Ouwsterhaule een informatieve bijeenkomst met een diversiteit aan onderwerpen. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders van dorpsbelangen, dorpshuizen en andere belangstellenden. Laat je informeren en inspireren door thema’s als het opzetten van een...

SWF bijeenkomst Woonbehoefte

Gekroonde Roskam Witmarsum Kaatsplein 3, Witmarsum, Friesland

De gemeente Súdwest-Fryslân laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen. Arum valt bij het onderzoek in regio Zuidwest. De regio-indeling heeft te maken met een...

Meedenken over de toekomst van onze leefomgeving

Er is nieuwe wetgeving onderweg in de vorm van een Omgevingswet. Dit heeft vrij zeker nogal wat consequenties voor de leefomgeving. Om iedereen vroegtijdig bij te praten houdt de gemeente diverse bijeenkomsten over dit onderwerp, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Onder de naam ‘Rondje Súdwest’ maken raadsleden en medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân de...

Ledenvergadering 8 februari 2023

In de coronaperiode is onze jaarlijkse ledenvergadering door de omstandigheden verschoven naar het najaar. Nu dit alles achter de rug is willen we deze vergadering vanaf 2023 weer naar het voorjaar terugbrengen.

Vrijwilligersavond 27 januari 2023

Mede namens de Sportstichting en alle clubs en verenigingen nodigen we alle mensen die vrijwilligerswerk verrichten in Arum uit voor een gezamenlijke borrel op 27 januari 2023. We zijn dankbaar en trots dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor het welzijn in ons dorp!

Pubquiz

Herberg de Gekroonde Leeuw Sytzamaweg 15, Arum

try out voor activiteiten agenda

€5