Vrijwilligersavond 27 januari 2023

Mede namens de Sportstichting en alle clubs en verenigingen nodigen we alle mensen die vrijwilligerswerk verrichten in Arum uit voor een gezamenlijke borrel op 27 januari 2023. We zijn dankbaar en trots dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor het welzijn in ons dorp!

Dorpsbelang Ledenvergadering

Herberg de Gekroonde Leeuw Sytzamaweg 15, Arum, Nederland

In de coronaperiode is onze jaarlijkse ledenvergadering door de omstandigheden verschoven naar het najaar. Nu dit alles achter de rug is willen we deze vergadering vanaf 2023 weer naar het voorjaar terugbrengen.

Paaseieren zoeken

Op 1 april 2023 organiseert Aktyf Arum Paasei zoeken voor de peuters en kleuters en voor groepen 3, 4 en 5 met een speurtocht rond de Raat en het kaatsveld. De bovenbouw mag het dorp in met een fotospeurtocht.

Koningsdag

Op Koningsdag organiseert Aktyf Arum van 10:00 tot 12:00 kleedjes markt voor de jeugd. Iedereen is welkom in de Trochreed van Herberg de Gekroonde Leeuw - er is koffie met iets lekkers voor maar 1 euro! Van 14:00 tot 18:00 zijn er oud-Hollandse Spellen voor iedereen vanaf 12 jaar Voor de jongsten is er een...

Dodenherdenking

Op donderdag 4 mei zal de traditionele dodenherdenking plaats vinden aan de Sytsemaweg bij het Monument. Belangstellenden zijn welkom. De aanvang is om 19:40. Parkeerplaatsen vrijhouden vanaf 17:00, hiervoor bijvoorbaat dank.