Laatste afgelopen Evenementen

Vrijwilligersavond 27 januari 2023

Mede namens de Sportstichting en alle clubs en verenigingen nodigen we alle mensen die vrijwilligerswerk verrichten in Arum uit voor een gezamenlijke borrel op 27 januari 2023. We zijn dankbaar en trots dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor het welzijn in ons dorp!

Ledenvergadering 8 februari 2023

In de coronaperiode is onze jaarlijkse ledenvergadering door de omstandigheden verschoven naar het najaar. Nu dit alles achter de rug is willen we deze vergadering vanaf 2023 weer naar het voorjaar terugbrengen.