Samenwerking Dorpen

De vijf dorpen in het Marneslenkgebied (Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich) hebben krachten gebundeld om een gemeenschappelijke visie op te stellen als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De uitgangspunten hiervoor zijn samengevat in het masterplan.

Voor meer informatie klik hier 

Als je belangstelling hebt om in een van de groepen mee te denken laat het dan even weten met een mailtje aan dorspbelangarum@live.nl !