Enquête: Woningbehoefte in Arum

Tijdens de jaarvergadering is al gemeld dat wij als Dorpsbelang aan het nadenken zijn wat de kansen kunnen zijn voor de gebouwen die vrijkomen zodra de nieuwe school klaar is en in gebruik genomen wordt.

Tijdens de gesprekken met de gemeente en de verantwoordelijk wethouder heeft men ons uitgedaagd om met concrete plannen te komen. Als Dorpsbelang zouden we graag zien dat gebouwen beschikbaar komen voor huisvesting en dan het liefst voor eigen inwoners. Vandaar dat we willen inventariseren wat de woningbehoefte is onder onze inwoners. Wellicht zijn er ouderen die graag kleiner willen gaan wonen of starters die op zoek zijn naar een betaalbare koop- en/ of huurwoning binnen ons dorp. Dus het zou super zijn als iedereen deze enquête zou willen invullen zodat wij inzicht krijgen in wat de woningbehoefte in Arum is voor nu en de nabije toekomst. Als je graag ondersteuning wilt stuur dan even een mailtje of bel 06 44476866. We komen graag even langs om het samen in te vullen!

Met zijn allen kunnen we veel bereiken!

Klik hieronder om de enquête te start

https://www.survio.com/survey/d/P8S4H6M6V9R3T9K8X

LEDENVERGADERING

Er is een jaarvergadering van Dorpsbelang ARUM op 4 november 2021 !

Zet deze datum alvast in uw agenda ! Nadere berichten volgen nog.

Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan via dorpsbelangarum@live.nl

Oproep voor figuratie bij de film ‘Pionier’

De Victoriuskerk in Pingjum wordt verbouwd en in het kader van het project Gouden Land verschijnt daar in het najaar een permanente tentoonstelling. 

Om te beginnen komt er een film (van ongeveer 20 minuten), die groots gepresenteerd gaat worden op drie kerkramen in het koor. Een ware “Experience”.

De hoofdrol wordt gespeeld door Lourens van den Akker, een Fries acteur, die bij Tryater speelt en in verschillende films en series op TV. Hij speelt een hedendaagse boer, die op zoek gaat naar z’n roots en in zijn verbeelding in gesprek gaat met pioniers als o.a. Grutte Pier, Menno Simons en Jan Timmer.

We zoeken dorpsgenoten, die een kleine rol als figurant willen spelen in de film ‘Pionier’. Het gaat vooral om historische scènes in kostuum. Je speelt een boer/ boerin uit grootmoeders tijd (bij Jan Timmer en/of bij Domela Nieuwenhuis) of een kerkganger die in de kerk luistert naar Menno Simons. Ook hebben we een groepje opstandige bewoners nodig, die bang zijn dat de Pingjumer Halsbân teveel wordt aangetast. Én kerkgangers in een begrafenisstoet. In de film wordt Fries gesproken, maar omdat figuranten haast geen tekst hebben, kunnen ook niet-Friezen mee doen. Het filmen kost een halve dag, maar je mag je ook opgeven voor een hele dag of twee halve dagen.( of vaker). Voor kostuums passen, maken we een aparte afspraak.

Er werkt al een groep jonge boeren mee en kinderen van de bovenbouw van It Leegh doen (onder voorbehoud) ook mee in een korte scène over Gijsbert Japiks.

Het gaat om de volgende opnamedagen:

Zondag 26 september:

9.30  uur – 12.30 uur: Bewoners bij de begrafenis van “Pake”.

Donderdag 30 september:

19.30 uur – 22.00 uur: Fanfareorkest de Harmonie uit Pingjum speelt voor het                                        standbeeld van Lammert Scheltes Hilarides.

Zaterdag 2 oktober: 

9.30  uur – 12.30 uur: Domela Nieuwenhuis op de grote Buren/ Pingjum.

13-30 uur – 16.30 uur: Menno Simons in de Victoriuskerk in Pingjum.

Zondag 3 oktober:

9.30 uur – 12.30 uur: Opstandige bewoners op de Pingjumer Halsbân.

                                     (eerst in kostuum, daarna zonder kostuum)

13.30 – 16.30 uur:     Grote groep luisteraars bij een slotmonoloog van de “boer”

                                     In de bovenzaal van de Gekroonde Leeuw in Arum.

Donderdag 14 oktober:

9.00 uur – 12.30 uur: Gijsbert Japiks met kinderen uit de bovenbouw van It Leegh.

                                   Locatie:? Liefst een zeventiende eeuws pand in Witmarsum?

13-30 uur – 16.30 uur: Jan Timmer voor de gevel van de kaasfabriek in Kimswerd.

                                    Met enkele figuranten.

Geef je snel op, we werven in de alle dorpen, die betrokken zijn bij Gouden Land: Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich.

Mail naar info@nieuwatlantis.com of bel Gerda Holzhaus 06-23113515. (ook als je vragen hebt). Vermeld duidelijk je naam en adres, voor welke dag (dagen) je je opgeeft en je leeftijd.

Versla Grutte Pier… met woorden

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia, beter bekend als Grutte Pier, overleed. De geboorteplaats van Pier is Kimswerd en hier ontstond het initiatief om dorpsgenoot Pier te herdenken met een schrijfwedstrijd.

Grutte Pier daagt je uit

Schrijf een essay, verhaal, beschouwing, column of gedicht over wat voor Pier het enige was wat telde: VRIJHEID.

Hoe je dat thema uitdiept, is aan jou; daarin ben je helemaal vrij. Vragen die je op weg zouden kunnen helpen zijn bijvoorbeeld: Rechtvaardigde Piers drang naar vrijheid de manier waarop hij de strijd aanging? Is het terecht dat de Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder, kaper en zeerover vereerd wordt als een volksheld? Hoe is vrijheid beleefd door de eeuwen heen? Hoe ziet vrijheid eruit? Zijn we in 2020 nog wel vrij, als individu of als groep? Hoe is dat in Friesland, in Nederland en wereldwijd?

Spelregels

Je tekst is maximaal 1500 woorden lang.

Je mag schrijven in het Fries of Nederlands.

De inzendingen worden anoniem beoordeeld.

Alle inzendingen worden gebundeld in een boek.

De jury bestaat uit:

– Willem Schoorstra, schrijver, o.a. van het boek over Grutte Pier;  Pier-de profesij fan bline Simen.

– Meindert Bylsma, schrijver, oud-onderwijzer en Kimswerder.

 

Voor de winnaars

De prijsuitreiking vindt plaats rond 28 oktober, de sterfdatum van Pier, in Hotel Grutte Pier te Kimswerd. Eerste prijs: Tegeltableau bestaande uit 28 tegels van Pier, gemaakt door Sjoukje Tijssen van FRIEStile te Kimswerd. Tweede prijs: Overnachting in Hotel Grutte Pier in Kimwerd voor twee personen.

Stuur je inzending uiterlijk 1 september 2020 in naar info@friestile.nl

Vrijwilligers gevraagd !!

Op onze website staat het bericht:  Voor Elkaar  over Dorpscontact in tijden van Corona.

Dorpsbelang vraagt, als je dat wilt, om je als vrijwilliger aan te melden voor de in dit bericht genoemde activiteiten .

Lijkt het je leuk?  Meld je aan door een mailtje te sturen naar:   dorpsbelangarum@live.nl

Geef in je mailtje ook even aan wat je wilt en kan doen !

Vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Arum

 

 

 

 

 

Geen Jaarvergadering Dorpsbelang !

Vanwege de huidige situatie in verband met het Corona-virus zal de gebruikelijke jaarvergadering voorlopig niet plaatsvinden.

Op een later tijdstip dit jaar komen wij terug op dit bericht.

Sterkte in deze angstige tijd namens het voltallige bestuur van Dorpsbelang Arum !