Oproep voor figuratie bij de film ‘Pionier’

De Victoriuskerk in Pingjum wordt verbouwd en in het kader van het project Gouden Land verschijnt daar in het najaar een permanente tentoonstelling. 

Om te beginnen komt er een film (van ongeveer 20 minuten), die groots gepresenteerd gaat worden op drie kerkramen in het koor. Een ware “Experience”.

De hoofdrol wordt gespeeld door Lourens van den Akker, een Fries acteur, die bij Tryater speelt en in verschillende films en series op TV. Hij speelt een hedendaagse boer, die op zoek gaat naar z’n roots en in zijn verbeelding in gesprek gaat met pioniers als o.a. Grutte Pier, Menno Simons en Jan Timmer.

We zoeken dorpsgenoten, die een kleine rol als figurant willen spelen in de film ‘Pionier’. Het gaat vooral om historische scènes in kostuum. Je speelt een boer/ boerin uit grootmoeders tijd (bij Jan Timmer en/of bij Domela Nieuwenhuis) of een kerkganger die in de kerk luistert naar Menno Simons. Ook hebben we een groepje opstandige bewoners nodig, die bang zijn dat de Pingjumer Halsbân teveel wordt aangetast. Én kerkgangers in een begrafenisstoet. In de film wordt Fries gesproken, maar omdat figuranten haast geen tekst hebben, kunnen ook niet-Friezen mee doen. Het filmen kost een halve dag, maar je mag je ook opgeven voor een hele dag of twee halve dagen.( of vaker). Voor kostuums passen, maken we een aparte afspraak.

Er werkt al een groep jonge boeren mee en kinderen van de bovenbouw van It Leegh doen (onder voorbehoud) ook mee in een korte scène over Gijsbert Japiks.

Het gaat om de volgende opnamedagen:

Zondag 26 september:

9.30  uur – 12.30 uur: Bewoners bij de begrafenis van “Pake”.

Donderdag 30 september:

19.30 uur – 22.00 uur: Fanfareorkest de Harmonie uit Pingjum speelt voor het                                        standbeeld van Lammert Scheltes Hilarides.

Zaterdag 2 oktober: 

9.30  uur – 12.30 uur: Domela Nieuwenhuis op de grote Buren/ Pingjum.

13-30 uur – 16.30 uur: Menno Simons in de Victoriuskerk in Pingjum.

Zondag 3 oktober:

9.30 uur – 12.30 uur: Opstandige bewoners op de Pingjumer Halsbân.

                                     (eerst in kostuum, daarna zonder kostuum)

13.30 – 16.30 uur:     Grote groep luisteraars bij een slotmonoloog van de “boer”

                                     In de bovenzaal van de Gekroonde Leeuw in Arum.

Donderdag 14 oktober:

9.00 uur – 12.30 uur: Gijsbert Japiks met kinderen uit de bovenbouw van It Leegh.

                                   Locatie:? Liefst een zeventiende eeuws pand in Witmarsum?

13-30 uur – 16.30 uur: Jan Timmer voor de gevel van de kaasfabriek in Kimswerd.

                                    Met enkele figuranten.

Geef je snel op, we werven in de alle dorpen, die betrokken zijn bij Gouden Land: Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich.

Mail naar info@nieuwatlantis.com of bel Gerda Holzhaus 06-23113515. (ook als je vragen hebt). Vermeld duidelijk je naam en adres, voor welke dag (dagen) je je opgeeft en je leeftijd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *