55+ Middag

 

03-03-17  Vrijdag kwamen zo’n zestig dorpsgenoten bijeen voor de gezellige middag en avond van de 55-plussers.

De middag begon met koffie en thee met oranjekoek . Daarna bingo met een verhaal, waar alle aanwezigen in voor kwamen en waarin de getallen waren verwerkt. Extra opletten dus, het was dan ook muisstil in de zaal. Aansluitend was het tijd voor een drankje en daarna werd genoten van de warme maaltijd.

’s Avonds stond er nog een optreden van het theaterduo Klún en Knoffelhakke op het programma.

01-03-17 Bijeenkomst vervolg clusteravond op gemeentehuis te IJlst.

Aanwezig waren de raadsleden van al de partijen en drie clusters. Het doel van de avond is drieledig: 1. Presentatie van de clusteragenda’s door de mienskip en dialoog met de raadsleden daarover. 2. Reageren op stellingen over de clusteragenda door de raad en reactie van de mienskip daarop.3. Vooruitkijken naar de besluitvorming en het vervolg van de clusteragenda. Na een korte inleiding door wethouder Bakker neemt de gespreksleider Peter de Jong, programmamanager gemeente Súdwest-Fryslân het over.

Daarna was een presentatie van de clusteragenda’s door de mienskip en dialoog met de raadsleden daarover.

Tot slot hebben de raadsleden hierop gereageerd d.m.v. stellingen.

Het was een nuttige avond waar duidelijk naar voren kwam dat bereikbaarheid hoog in het vaandel staat.

08-02-17  Op woensdag 8 februari is er een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van de vijf dorpen rond de Marneslenk/ PHB.                                                                  In het kader van LCH2018 is er overlegd over een samenwerking tussen de vijf dorpen (Kimswerd, Arum, Pingjum, Witmarsum, Zurich) voor 2018.

De bedoeling is de activiteiten te coördineren, zodat we als streek ook gezamenlijk naar buiten kunnen treden.
Welke nadere actie we gaan ondernemen volgt via facebook.

01-02-17 Clustervergadering in het café betreffende de voorzieningen.

De avond werd georganiseerd door de gemeente voor de dorpen Witmarsum, Zurich, Pingjum, Kimswerd, Schettens/Longerhouw, Lollum en Arum. Een belangrijke vaststelling is dat de dorpen moeten samenwerken om voorzieningen in stand te houden.

Aan de orde kwamen verkeersveiligheid, scholen, dorpshuis/dorpscafé, openbaarvervoer, coöperaties groene energie en goede betaalbare woonvoorzieningen.

De uitkomsten van de cluster bijeenkomst worden besproken in de raadsvergadering van 1 maart te IJlst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *