Tsjerkepaad 2018

Op 7, 14 , 21  Juli,

4 , 11, 18 , 25 Augustus

1 en 8 September 2018,

is de Lambertuskerk weer open vanaf 13.00 tot 17.00 uur in verband met Tsjerkepaad 2018.

Bij de start van dit seizoen werden de volgende foto’s gemaakt van een aantal vrijwilligers:

 

           

Foto 1 : Van links naar rechts achterste rij : Tsjam Jonker, Froukje Bloemsma, Eibert Tigchelaar, Doekle Bruinsma, Jan Scheltema, Henderina Huizinga en Sjoukje Bruinsma.

Voorste rij: Jantje Bruinsma, Riemy Hiemstra, Baukje Zwart en Marja Gerlofsma.

Op foto 2 neemt onze dorpsarchivaris en fotograaf  Oane Anema ook eventjes  plaats op de bank.

 

Weg Arum – Witmarsum krijgt nieuw asfalt

De weg tussen Witmarsum en Arum wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
Verdere details:

– tracé brug G.Japiksweg tot Grauwe Kat:      vanaf 9 april a.s. gedurende 3 weken

– tracé Grauwe Kat tot Arum:                          aansluitend van 30 april tot 18 mei.

– aannemer:                                                    Schagen

– informatie:                                                    Vantevoren plaatst de aannemer vooraankondigingsborden
Aanwonenden krijgen apart bericht.
Verder zullen diverse instanties hierover bericht ontvangen.