Vrijwilligers gevraagd !!

Op onze website staat het bericht:  Voor Elkaar  over Dorpscontact in tijden van Corona.

Dorpsbelang vraagt, als je dat wilt, om je als vrijwilliger aan te melden voor de in dit bericht genoemde activiteiten .

Lijkt het je leuk?  Meld je aan door een mailtje te sturen naar:   dorpsbelangarum@live.nl

Geef in je mailtje ook even aan wat je wilt en kan doen !

Vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Arum

 

 

 

 

 

Geen Jaarvergadering Dorpsbelang !

Vanwege de huidige situatie in verband met het Corona-virus zal de gebruikelijke jaarvergadering voorlopig niet plaatsvinden.

Op een later tijdstip dit jaar komen wij terug op dit bericht.

Sterkte in deze angstige tijd namens het voltallige bestuur van Dorpsbelang Arum !

 

‘Tegel eruit, plant erin’

Terwijl we met de gemeente en de agrariers werken aan het vergroten van de biodiversiteit in de bermen en de akkerranden zit onze gemeente niet stil! Met het project www.sudwestfryslan.nl/steenbreek wordt vergroening in de dorpen gestimuleerd met het motto: “tegel eruit, plant erin”. Er zijn al mooie voorbeelden van het resultaat in Hindelopen en Sneek. Je kunt dit als enige in de straat doen, maar het wordt nog mooier als je het samen doet. Als je een aanvraag indient zal de gemeente helpen om ook de buren mee te krijgen.  Vraag hier gratis aanleg van een geveltuin aan!

Steenbreek

De geveltuin van de Familie Van Althuis Schoolstraat 1 Arum kreeg afgelopen jaar de derde prijs – het bijzondere van deze geveltuin was gebruik van groenten: de tomaten rijpen goed tegen een warme muur. 

Update: Glasvezel voor de hele Mienskip, wij gaan ervoor!

Best dorpsbelang van Arum,

De allerhoogste tijd voor een update voor de inwoners van de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân. Dat hadden we beloofd, maar het bleek niet eenvoudig. Gezien de omvang en complexiteit van het gebied heeft dit langer geduurd dan eerder aangegeven is. Ons motto is en blijft glasvezel voor de hele Mienskip. Met dat doel voor ogen hebben we alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht en kunnen we nu duidelijkheid geven.

Een deel van de kleine kernen in Noardwest Fryslân ten zuiden van de A31 en een groot deel van de kleine kernen in Súdwest Fryslân zat boven de 35% aanmeldingen. Kijkende naar het gemiddelde van deze kernen samen haalden we de benodigde 35% niet. Dit betekent dat we op dit moment de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kleine kernen niet kunnen garanderen. Vanaf de start hebben we aangegeven dat we graag de hele Mienskip op het netwerk van de toekomst willen aansluiten. Om dit te kunnen realiseren is een gemiddelde van 35% over het hele gebied noodzakelijk. Voor Arum zijn nog 106 aanmeldingen nodig.

Wij hebben het vertrouwen dat de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân samen de benodigde 35% kunnen halen. Daarom kunnen bewoners die in aanmerking komen voor een aansluiting zich tot de zomer van 2020 blijven aanmelden. Uiteraard zijn de extra kosten voor aansluiten achteraf niet van toepassing.

Dankzij de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers hebben duizenden bewoners zich al aangemeld. Daarom zien we dat het haalbaar is voor het hele gebied.

We zullen de inwoners van de kleine kernen persoonlijk informeren over de actuele status op hun adres. Daarnaast is de gebiedsinformatie te vinden ophttps://glasvezelvoorfryslan.nl/ De status zal vanaf het nieuwe jaar wekelijks worden bijgewerkt.

Voor uw kern betekent dit dat we nog samen er tegen aan moeten. Om het gemiddelde van 35% aanmeldingen in de kleine kernen behalen. Het uitgebreide bericht is te vinden ophttps://glasvezelvoorfryslan.nl/glasvezel-voor-de-hele-mienskip-wij-gaan-ervoor/.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Diederik van Dam per email d.vandam@glasvezelbuitenaf.nl of mobiel: 06 47372404.

Laten we samen gaan voor een glasvezelnetwerk in de hele Mienskip! Voor elkaar en met elkaar!

Hartelijke groet,

Diederik van Dam

Werkzaamheden Julianastraat

Uit inspectie van de riolering in de Julianastraat is gebleken dat er meerdere verzakkingen zijn.
Hierdoor vallen er gaten in bestrating en moet de riolering zo snel mogelijk worden hersteld en
dus de bestrating er uit en er later weer in.

Wat de bomen aangaat, deze kunnen niet gehandhaafd blijven. Door het werk zal het wortelstelsel beschadigd worden.
De bomen worden dan ook verwijderd en later vindt herplant plaats, welliswaar met een andere soort, dat zal resulteren
in iets kleinere bomen dan de huidige.

Omdat er spoed geboden is bij deze klus, start Aannemersbedrijf Cnossen Infra op 20 november a.s. met het werk.
De bewoners van de Julianastraat krijgen van de aannemer een brief in de bus met deze info.

Ook wordt er op dinsdag 19 november a.s. van 16.00 – 17.00 uur in De Gekroonde Leeuw (trochreed) in inloop-moment
gehouden over dit werk. De Julianastraat-bewoners en natuurlijk ook Dorpsbelang zijn daar van harte welkom om
informatie te krijgen van de gemeente en/of aannemer.