HET BAARDERBUORRENBOSK

Al weer een paar jaar geleden werd het Baarderbuorrenbosk aangepakt door een groep vrijwilligers waardoor er nu een ommetje via het bos en het Boltapad gelopen kan worden.

Voor veel mensen is het pad een aanwinst, een mooi wandelingetje dicht bij het dorp.
Elk jaar wordt er onderhoud gepleegd door de bosgroep onder leiding Huub van de Kamp.
En door Natuurmonumenten, de eigenaar van het Baarderbuorrenbosk.
Ook het wandelpad wordt met enige regelmaat van een nieuwe laag voorzien, en dat is een tijdrovende en kostbare zaak.
De bovenlaag is kwetsbaar en we willen daarom benadrukken dat er zuinig mee moet worden omgegaan.
Dus

geen paarden op het wandelpad
geen brommers of motoren
zodat wat er ligt ook blijft liggen. En het pad goed begaanbaar blijft, ook voor rolstoelen, kinderwagens en scootmobielen.

Onderhoud natuurmonumenten en bosgroep

Onderstaande mail ontvingen wij van natuurmonumenten in oktober 2012:

De komende jaren wil Natuurmonumenten in de bossen rondom Kimswerd, Grauwe kat, Arum en Witmarsum aan de slag.
Onderhoud is de laatste jaren achterwege gebleven in deze bossen. Dit houdt in dat een groot aantal bomen gezaagd moeten worden.
Zodoende wil Natuurmonumenten plantengroei stimuleren en de bossen een natuurlijker karakter geven. Open plekken in het bos zorgen voor een grotere diversiteit aan planten en bomen. Waardoor veel vogels en zoogdieren hier een plekje kunnen vinden.
Dit willen we in samenspraak doen met de bewoners van de dorpen.

De vraag van Natuurmonumenten aan dorpsbelangen is om de bewoners te laten weten wat in korte lijnen gaat gebeuren. En vragen of de bewoners belang hebben bij brandhout, of ideeën hebben voor invulling van het bos.

Wat wil natuurmonumenten:
Wensen en ideeën van de omwonenden inventariseren
Dunnen van alle dorpsbossen binnen 5 jaar (een uitzondering voor particulieren)
Natuurlijk karakter geven aan het bos ( open plekken, staand dood hout)
Samenwerking met omwonenden
Verkoop van hout

Verkoop hout:
Als natuurmonumenten willen we omwonenden de eerste keus geven om hout te kopen uit deze bossen. Wij verkopen alleen hout dat door ons word aangewezen aan de desbetreffende particulier. Alleen door natuurmonumenten aangemerkte bomen.

Doel is om particulieren zoveel mogelijk te clusteren in bepaalde bossen. Door Natuurmonumenten zal dan worden berekent wat er kan worden uitgehaald, in samenspraak met de particulier. Overige bossen worden uitbesteed aan een aannemer.

Belangstellenden kunnen zich melden bij het dorpsbelang. Deze verzamelt alle wensen uit het dorp en speelt deze door naar ondergetekende.
Wij ontvangen graag uw ideeën voor 1 November

Dorpsbelang heeft wensen en zal ze op papier zetten en bij Natuurmonumenten melden, maar daarbij nemen we graag uw ideeen mee, dus meld ze bij ons. En wie wil helpen met onderhoud aan bos en wandelpad kan zich altijd melden, ook na 1 november. Tot nu toe is het altijd zo geweest dat wie helpt met snoeien en kappen ook een deel van het hout voor eigen gebruik kan meenemen en we streven ernaar dat ook in de toekomst zo te blijven regelen.

Eind 2012 zal er weer op een aantal zaterdagen geklust worden in het bos. Aanmelden kan bij dorpsbelang, maar ook direct bij Huub van de Kamp.

Vandalisme

Op de bordjes die door Natuurmonumenten bij de ingang van het bos zijn geplaatst staat dat de toegang verboden is tussen zonsondergang en zonsopgang.

Toch lijkt dat nou net het ideale tijdstip om het bos in te gaan, vooral voor jongeren die vergeten hun rommel op te ruimen.
Of erger, die vernielingen aanrichten. De eerste vuilnisbak werd gesloopt. En onlangs is brand gesticht op de tafel, en zijn er nestkastjes vernield – in de periode dat vogels hun nesten maken.
Een mooie bonte specht had net haar huisje ingericht toen ze met grof geweld met huis en al van de boom werd gerukt. Helaas heeft de vogel dat niet overleefd.specht

Bos en pad worden door vrijwilligers toegankelijk gehouden. Dat is leuk om te doen en ze weten zich gewaardeerd door de mensen die bos en pad gebruiken waarvoor het bedoeld is.

Maar het is niet leuk om spullen te repareren die moedwillig vernield zijn, en we hopen dat de daders zich inmiddels realiseren dat dieren mishandelen je nare dromen bezorgt en spullen stiekem in het donker stukmaken eigenlijk wel heel erg laf en kinderachtig is.

Honden

Honden mogen mee wandelen op het pad en in het bos, maar moeten aangelijnd zijn. In ieder geval op het stuk tussen het bos en het huis aan het Boltapad. De akkers op dat stuk worden gebruikt voor de verbouw van gewassen en hondenpoep op de akker is gevaarlijk omdat op die manier koeien besmet kunnen raken met de parasiet Neospora caninum.
Neospora caninum is een parasiet die in honden en koeien leeft. In de hond plant de parasiet zich voort en gaat eitjes produceren die met de ontlasting van de hond worden uitgescheiden. Koeien kunnen zich besmetten door het eten van voer wat in contact is geweest met uitwerpselen van de hond.
Honden krijgen de parasiet binnen door het eten van besmet vlees, of door contact met vruchtwater, nageboorte of verworpen vruchten van runderen. Een Neospora-besmetting in de hond verloopt meestal symptoomloos. Nadat de hond besmet is, gaat deze gedurende enige weken eitjes uitscheiden. Enkele honden blijven veel langer uitscheider of gaan dit later opnieuw doen.
Bij koeien geeft Neospora enorme vruchtbaarheidsproblemen. Deze problemen zijn o.a. abortus, versteende vruchten en slechte vruchtbaarheid. Een koe die besmet is blijft haar leven lang besmet. Bovendien is zo’n tachtig procent van de kalveren die ze krijgt ook besmet. Medicijnen of vaccins tegen Neospora zijn er (nog) niet.

Boeren zijn daarom bang voor Neospora besmetting, en de boer die aan weerszijden van het pad werkt heeft met klem gevraagd ervoor te zorgen dat honden zijn aangelijnd.

Hondenpoep is gelukkig minder een probleem op het (Bolta)pad sinds daar door particulieren voor speciale zakjes wordt gezorgd en er prullenbakken geplaatst zijn.

Helaas krijgen we regelmatig klachten over andere plekken waar hondeneigenaren het niet zo nauw nemen met opruimen van de poep van hun hond. Grasveldjes en bermen, openbaar groen. Dat is er niet alleen om je hond te laten poepen, dus ruim het op en zorg dat je altijd een schepje of een zakje meeneemt.