AED

AED

Arum heeft een AED.

Een Automatische Externe Defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren.

De AED dient een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.

Een AED wordt ten onrechte wel eens een hartmassageapparaat genoemd. Een AED geeft echter een elektrische schok en geen hartmassages.

Hartmassage (ook wel thoraxcompressie genoemd) is een reanimatiemiddel dat manueelaedlogo wordt uitgevoerd. Het gebruik van een AED en
toedienen van hartmassage zijn elkaar aanvullende hulpmiddelen voor reanimatie van een patiënt met hartstilstand. Het gebruik van hartmassage is echter van levensbelang, ook als een AED tijdens de reanimatie wordt ingezet.

De familie Bakker heeft het dorp zo’n AED geschonken en we zijn hen bijzonder dankbaar voor deze gulle gift.
In december kregen diverse Arumers uitleg over het apparaat en leerden ze te reanimeren.

Met deze groep cursisten erbij telt Arum veel mensen die in geval van nood de AED kunnen bedienen en reanimeren.

Tijdens de jaarvergadering gaf mevrouw Koffeman van het Antonius Ziekenhuis in Sneek uitleg over een systeem waarbij mensen die de AED kunnen bedienen worden
gewaarschuwd per SMS als dat nodig is:Hartslag Nu.

Let op: voor wie zich eerder registreerde via AEDlocator: inloggen met je mobiele nummer
als gebruikersnaam!

Dorpsbelang heeft de mensen van wie ze weet dat ze een AED cursus hebben gevolgd op de hoogte gesteld van het systeem, zodat we niet alleen een levensreddend apparaat in ons dorp hebben maar ook de mensen die er mee om kunnen gaan snel worden gevonden. Voor een succesvolle inzet van het apparaat is het van groot belang dat iedereen die ermee om kan gaan zich zelf registreert als hulpverlener, dat kan op de site van AED locator.

De AED hangt op een centrale plaats in het dorp én in de buurt van de sportvelden: aan de Sytzamaweg naast Herberg de Gekroonde Leeuw.

Indien er naar 112 gebeld wordt en duidelijk is dat de AED moet worden ingezet wordt er naar 12 mensen een SMS bericht gestuurd. 6 van hen wordt gevraagd naar de locatie van de hulpverlening te gaan en daar te reanimeren. 6 anderen krijgen een SMS
met de locatie van de dichtstbijzijnde AED en de vraag het apparaat op te halen en mee te nemen naar de hulpverleningslocatie. Natuurlijk wordt ook de ambulance daar meteen naar toe gestuurd.

In Nederland is iedereen bevoegd een AED te gebruiken. De apparaten vertellen meestal zelf wat er moet gebeuren. Echter, omdat het gebruik van een AED in vrijwel alle gevallen wordt afgewisseld met hartmassage en beademing is een cursus aan te raden.

Veel mensen volgen zo’n cursus via het werk of de sportverenigingen, maar het is ook mogelijk om een cursus te volgen bij een EHBO vereniging, het Rode Kruis of via de hartstichting. De cursus duurt een avond en moet elk jaar herhaald worden.

Kijk op deze site voor meer informatie over reanimeren en cursussen. Bij voldoende belangstelling zal dorpsbelang Arum proberen met enige regelmaat een herhalingscursus te organiseren.Op de foto’s beelden van de cursus in december 2011.

Peter Hoevens, docent van de cursus was zo vriendelijk de samenvatting op papier naar

ons toe te sturen.

aedtraining

 

 

 

 

 

 

Download de pdf hier, als je nog eens na wilt lezen wat er allemaal behandeld is tijdens de cursus:ppt