CONTACT

 

 

 

 

 

Dorpsbelang Arum
Secretariaat:
Marchien Houtsma
Julianastraat 26
8822 VX Arum
Tel: 06-57752955

 

 

ANBI informatie

Dorpsbelang Arum heeft een ANBI status.

Schenkingen ( Contributie) aan fiscaal erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn in beginsel aftrekbaar voor inkomsten- of vennootschapsbelasting (giftenaftrek).

Fiscaal nummer: 53.58.577

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Ons  Email-adres is :   dorpsbelangarum@live.nl

Uw vragen  of  opmerkingen kunt u ook hier plaatsen en verzenden: