CONTACT

Dorpsbelang Arum
secretariaat: Bayemerleane 10
8823 SH Lollum

 

 

ANBI informatie

Dorpsbelang Arum heeft een ANBI status.

Schenkingen ( Contributie) aan fiscaal erkende Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn in beginsel aftrekbaar voor inkomsten- of vennootschapsbelasting (giftenaftrek).

Fiscaal nummer: 53.58.577

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Ons  Email-adres is :   dorpsbelangarum@live.nl

Uw vragen  of  opmerkingen kunt u ook hier plaatsen en verzenden: