Update: Glasvezel voor de hele Mienskip, wij gaan ervoor!

Best dorpsbelang van Arum,

De allerhoogste tijd voor een update voor de inwoners van de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân. Dat hadden we beloofd, maar het bleek niet eenvoudig. Gezien de omvang en complexiteit van het gebied heeft dit langer geduurd dan eerder aangegeven is. Ons motto is en blijft glasvezel voor de hele Mienskip. Met dat doel voor ogen hebben we alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht en kunnen we nu duidelijkheid geven.

Een deel van de kleine kernen in Noardwest Fryslân ten zuiden van de A31 en een groot deel van de kleine kernen in Súdwest Fryslân zat boven de 35% aanmeldingen. Kijkende naar het gemiddelde van deze kernen samen haalden we de benodigde 35% niet. Dit betekent dat we op dit moment de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kleine kernen niet kunnen garanderen. Vanaf de start hebben we aangegeven dat we graag de hele Mienskip op het netwerk van de toekomst willen aansluiten. Om dit te kunnen realiseren is een gemiddelde van 35% over het hele gebied noodzakelijk. Voor Arum zijn nog 106 aanmeldingen nodig.

Wij hebben het vertrouwen dat de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân samen de benodigde 35% kunnen halen. Daarom kunnen bewoners die in aanmerking komen voor een aansluiting zich tot de zomer van 2020 blijven aanmelden. Uiteraard zijn de extra kosten voor aansluiten achteraf niet van toepassing.

Dankzij de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers hebben duizenden bewoners zich al aangemeld. Daarom zien we dat het haalbaar is voor het hele gebied.

We zullen de inwoners van de kleine kernen persoonlijk informeren over de actuele status op hun adres. Daarnaast is de gebiedsinformatie te vinden ophttps://glasvezelvoorfryslan.nl/ De status zal vanaf het nieuwe jaar wekelijks worden bijgewerkt.

Voor uw kern betekent dit dat we nog samen er tegen aan moeten. Om het gemiddelde van 35% aanmeldingen in de kleine kernen behalen. Het uitgebreide bericht is te vinden ophttps://glasvezelvoorfryslan.nl/glasvezel-voor-de-hele-mienskip-wij-gaan-ervoor/.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Diederik van Dam per email d.vandam@glasvezelbuitenaf.nl of mobiel: 06 47372404.

Laten we samen gaan voor een glasvezelnetwerk in de hele Mienskip! Voor elkaar en met elkaar!

Hartelijke groet,

Diederik van Dam

Werkzaamheden Julianastraat

Uit inspectie van de riolering in de Julianastraat is gebleken dat er meerdere verzakkingen zijn.
Hierdoor vallen er gaten in bestrating en moet de riolering zo snel mogelijk worden hersteld en
dus de bestrating er uit en er later weer in.

Wat de bomen aangaat, deze kunnen niet gehandhaafd blijven. Door het werk zal het wortelstelsel beschadigd worden.
De bomen worden dan ook verwijderd en later vindt herplant plaats, welliswaar met een andere soort, dat zal resulteren
in iets kleinere bomen dan de huidige.

Omdat er spoed geboden is bij deze klus, start Aannemersbedrijf Cnossen Infra op 20 november a.s. met het werk.
De bewoners van de Julianastraat krijgen van de aannemer een brief in de bus met deze info.

Ook wordt er op dinsdag 19 november a.s. van 16.00 – 17.00 uur in De Gekroonde Leeuw (trochreed) in inloop-moment
gehouden over dit werk. De Julianastraat-bewoners en natuurlijk ook Dorpsbelang zijn daar van harte welkom om
informatie te krijgen van de gemeente en/of aannemer.

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Bolsward e.o. op do 31 okt 2019

Het programma volgt zo spoedig mogelijk.

 Datum:                donderdag 31 oktober

Tijdstip                 17.30-19.30 uur ( inloop vanaf 17.15 uur)

Locatie:                de grote zaal bij de Gasthuiskerk Gasthuissingel 33 te Bolsward

U kunt zich tot uiterlijk 18 oktober 2019 aanmelden bij Patricia Kampstra via p.kampstra@sudwestfryslan.nl

Zou u bij de aanmelding het aantal personen (+ namen) en eventuele dieetwensen door willen geven.

 Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

Mede namens Akke Hofstee en Kees van Kordelaar,

Patricia Kampstra
secretaresse teams Beleid en Ondersteuning Sociaal Domein
T: 0515-489542
M: 06-46234068

Uitnodiging – HayoApotheker Lezing – Thom de Graaf 17 okt 2019

Wanneer:        donderdag 17 oktober 2019

Waar:              de aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus, Almastraat 5 in Sneek

Tijd:                vanaf 15.30 uur

Parkeren:        kan gratis op het Veemarktterrein, op een steenworp van de school

De Hayo Apothekerlezing richt zich op vraagstukken met betrekking tot het lokaal bestuur.

Bij de eerste lezing, in 2018, stond de energietransitie centraal en de rol die gemeenten daarbij kunnen spelen.

cid:1E51E511-1D9C-4E0E-BD5E-F2E97E079C0B@arnhem.chello.nl

Thom de Graaf

Deze tweede Hayo Apothekerlezing wordt verzorgd door vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State. Zijn voordracht heeft als titel ‘Lokale democratie en de rol van de burgemeester’.

 

Rechtshandhaving
Voor 2019 is specifiek gekozen voor de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het ambt van burgemeester en diens functioneren als het gaat om rechtshandhaving. De lezing is niet alleen voor bestuurlijke gezagsdragers interessant, maar zeker ook voor politiefunctionarissen en justitiemedewerkers.

 

Nijmegen
Zelf bekleedde De Graaf (1957) het burgemeesterschap van Nijmegen (2007-2012). Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader, die in de periode 1967-1977 burgemeester was van ‘de Keizerstad aan de Waal’.

Minister en vicepremier
Voor zijn burgemeesterschap was De Graaf onder andere Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66 (1994-2003) en minister van bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties en vicepremier (2003-2005). Voor zijn benoeming in zijn huidige functie was De Graaf zeven jaar lid van de Eerste Kamer (2011-2018).

Bert Blase
Als co-referent tijdens de Hayo Apothekerlezing spreekt Bert Blase (1959), sinds 2017 waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, over ‘Lokale democratie en de rol van de inwoners’. Blase was eerder burgemeester van Alblasserdam (2009-2014) en waarnemend burgemeester in Hardinxveld-Giessendam (2012-2014) en Vlaardingen (2014-2017).

Uitnodiging – Presentatie Landschapsbiografie 29 okt 2019

Feestelijke presentatie digitale Landschapsbiografie Sudwesthoeke

Nergens in Nederland vind je zoveel landschappelijke variatie zo dichtbij elkaar als in de Súdwesthoeke. Heel bijzonder is dat dit landschap vanaf nu beschreven en weergegeven is in een digitale Landschapsbiografie. Op 29 oktober wordt de Landschapsbiografie feestelijk gepresenteerd. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn!

 Uniek digitaal platform

Cultuurland Advies heeft in opdracht van gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân samen met Bezoekerscentrum Mar & Klif en met steun van de provincie Fryslân een uniek digitale platform gebouwd, de zgn. Landschapsbiografie. Uniek omdat dit in Nederland het eerste online platform is waar het landschap op deze schaal zo gedetailleerd wordt beschreven. De geschiedenis van het gebied is aan de hand van verschillende digitale kaarten en tijdlijnen letterlijk in kaart gebracht. Zo zie je bijvoorbeeld van iedere plaats in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân welke bijzondere historische elementen er in het landschap aanwezig zijn. Een site om heerlijk in te struinen en het landschap in te duiken!

 Platform

De Landschapsbiografie geen sluitstuk, maar een begin. Want over de geschiedenis van de Súdwesthoeke komen we steeds meer te weten. Daarom zullen wij de komende jaren – hopelijk met hulp van u als gebruiker – de site blijven aanvullen en verbeteren. Hoe u suggesties voor verbetering kunt aanleveren, laten wij tijdens de presentatie zien.

 Programma Landschapsbiografie

Datum:                                29 oktober 2019

Tijd:                                      19.00 – 19.30     inloop met koffie en thee

                                               19.30 – 21.00     plenair programma

                                               21.00 – 22.00     experimenteren met de landschapsbiografie onder het genot van een drankje

Locatie:                               Theater Sneek

Opgave:                                geef je op via info@marenklif.nl (graag vóór 23 oktober) of via deze link

Bedoeld voor:                     historische verenigingen, musea, natuurorganisaties, overheden, landbouw-organisaties,

dorpsbelangen in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. En alle andere geïnteresseerden.

De avond wordt geleid door dhr. Jaap Jepma. Wethouders Roel de Jong (Gemeente De Fryske Marren) en Stella van Gent (Gemeente Súdwest-Fryslân) onthullen de nieuwe landschapsbiografie. En drs. Henk Baas, hoofd Landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geeft een inspirerende keynote-lezing waarom kennis van de geschiedenis van het landschap zo belangrijk is. Uiteraard is er ook ruimte om de Landschapsbiografie uit te proberen, er staan diverse ‘on-line corners’– met hulp – voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Stella van Gent, wethouder Súdwest-Fryslân,

Roel de Jong, wethouder De Fryske Marren,

Peter de Jonge, voorzitter Mar & Klif, bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân

Verkeersafsluiting Pingjum

Vanaf maandag 27 mei tot en met maandag 17 juni 2019 is het kruispunt Hanialaan/Taekelaan, Riegeweg/Nesserlaan bij Pingjum afgesloten voor het doorgaand verkeer.

 Om welke werkzaamheden gaat het?

Op het kruispunt Hanialaan/Taekelaan/Riegeweg/Nesserlaan vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

 Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. uit Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Freddie van der Veen van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06–10248810. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Uitnodiging Gemeente Gast van de Raad

Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale ‘Gast van de Raad’ heten we je van harte welkom voorafgaand aan een raadsvergadering. Je wordt om 18.00 uur verwacht in het gemeentehuis in Sneek. Onder het genot van een broodje en drinken vertellen we je meer over de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van de avond. Aansluitend maak je kennis met de raadsleden en het college en mag je de raadsvergadering bijwonen. De komende datums voor ‘Gast van de Raad’ zijn op donderdag: 4 april, 9 mei en 6 juni. Je kunt je aanmelden via griffie@sudwestfryslan.nl. Je bent van harte welkom!

Gast van de Raad l apr-mei-jun 2019