Versla Grutte Pier… met woorden

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia, beter bekend als Grutte Pier, overleed. De geboorteplaats van Pier is Kimswerd en hier ontstond het initiatief om dorpsgenoot Pier te herdenken met een schrijfwedstrijd.

Grutte Pier daagt je uit

Schrijf een essay, verhaal, beschouwing, column of gedicht over wat voor Pier het enige was wat telde: VRIJHEID.

Hoe je dat thema uitdiept, is aan jou; daarin ben je helemaal vrij. Vragen die je op weg zouden kunnen helpen zijn bijvoorbeeld: Rechtvaardigde Piers drang naar vrijheid de manier waarop hij de strijd aanging? Is het terecht dat de Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder, kaper en zeerover vereerd wordt als een volksheld? Hoe is vrijheid beleefd door de eeuwen heen? Hoe ziet vrijheid eruit? Zijn we in 2020 nog wel vrij, als individu of als groep? Hoe is dat in Friesland, in Nederland en wereldwijd?

Spelregels

Je tekst is maximaal 1500 woorden lang.

Je mag schrijven in het Fries of Nederlands.

De inzendingen worden anoniem beoordeeld.

Alle inzendingen worden gebundeld in een boek.

De jury bestaat uit:

– Willem Schoorstra, schrijver, o.a. van het boek over Grutte Pier;  Pier-de profesij fan bline Simen.

– Meindert Bylsma, schrijver, oud-onderwijzer en Kimswerder.

 

Voor de winnaars

De prijsuitreiking vindt plaats rond 28 oktober, de sterfdatum van Pier, in Hotel Grutte Pier te Kimswerd. Eerste prijs: Tegeltableau bestaande uit 28 tegels van Pier, gemaakt door Sjoukje Tijssen van FRIEStile te Kimswerd. Tweede prijs: Overnachting in Hotel Grutte Pier in Kimwerd voor twee personen.

Stuur je inzending uiterlijk 1 september 2020 in naar info@friestile.nl

Vrijwilligers gevraagd !!

Op onze website staat het bericht:  Voor Elkaar  over Dorpscontact in tijden van Corona.

Dorpsbelang vraagt, als je dat wilt, om je als vrijwilliger aan te melden voor de in dit bericht genoemde activiteiten .

Lijkt het je leuk?  Meld je aan door een mailtje te sturen naar:   dorpsbelangarum@live.nl

Geef in je mailtje ook even aan wat je wilt en kan doen !

Vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Arum

 

 

 

 

 

Geen Jaarvergadering Dorpsbelang !

Vanwege de huidige situatie in verband met het Corona-virus zal de gebruikelijke jaarvergadering voorlopig niet plaatsvinden.

Op een later tijdstip dit jaar komen wij terug op dit bericht.

Sterkte in deze angstige tijd namens het voltallige bestuur van Dorpsbelang Arum !

 

‘Tegel eruit, plant erin’

Terwijl we met de gemeente en de agrariers werken aan het vergroten van de biodiversiteit in de bermen en de akkerranden zit onze gemeente niet stil! Met het project www.sudwestfryslan.nl/steenbreek wordt vergroening in de dorpen gestimuleerd met het motto: “tegel eruit, plant erin”. Er zijn al mooie voorbeelden van het resultaat in Hindelopen en Sneek. Je kunt dit als enige in de straat doen, maar het wordt nog mooier als je het samen doet. Als je een aanvraag indient zal de gemeente helpen om ook de buren mee te krijgen.  Vraag hier gratis aanleg van een geveltuin aan!

Steenbreek

De geveltuin van de Familie Van Althuis Schoolstraat 1 Arum kreeg afgelopen jaar de derde prijs – het bijzondere van deze geveltuin was gebruik van groenten: de tomaten rijpen goed tegen een warme muur. 

Update: Glasvezel voor de hele Mienskip, wij gaan ervoor!

Best dorpsbelang van Arum,

De allerhoogste tijd voor een update voor de inwoners van de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân. Dat hadden we beloofd, maar het bleek niet eenvoudig. Gezien de omvang en complexiteit van het gebied heeft dit langer geduurd dan eerder aangegeven is. Ons motto is en blijft glasvezel voor de hele Mienskip. Met dat doel voor ogen hebben we alle mogelijke scenario’s in kaart gebracht en kunnen we nu duidelijkheid geven.

Een deel van de kleine kernen in Noardwest Fryslân ten zuiden van de A31 en een groot deel van de kleine kernen in Súdwest Fryslân zat boven de 35% aanmeldingen. Kijkende naar het gemiddelde van deze kernen samen haalden we de benodigde 35% niet. Dit betekent dat we op dit moment de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kleine kernen niet kunnen garanderen. Vanaf de start hebben we aangegeven dat we graag de hele Mienskip op het netwerk van de toekomst willen aansluiten. Om dit te kunnen realiseren is een gemiddelde van 35% over het hele gebied noodzakelijk. Voor Arum zijn nog 106 aanmeldingen nodig.

Wij hebben het vertrouwen dat de kleine kernen in Noard- en Súdwest Fryslân samen de benodigde 35% kunnen halen. Daarom kunnen bewoners die in aanmerking komen voor een aansluiting zich tot de zomer van 2020 blijven aanmelden. Uiteraard zijn de extra kosten voor aansluiten achteraf niet van toepassing.

Dankzij de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers hebben duizenden bewoners zich al aangemeld. Daarom zien we dat het haalbaar is voor het hele gebied.

We zullen de inwoners van de kleine kernen persoonlijk informeren over de actuele status op hun adres. Daarnaast is de gebiedsinformatie te vinden ophttps://glasvezelvoorfryslan.nl/ De status zal vanaf het nieuwe jaar wekelijks worden bijgewerkt.

Voor uw kern betekent dit dat we nog samen er tegen aan moeten. Om het gemiddelde van 35% aanmeldingen in de kleine kernen behalen. Het uitgebreide bericht is te vinden ophttps://glasvezelvoorfryslan.nl/glasvezel-voor-de-hele-mienskip-wij-gaan-ervoor/.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Diederik van Dam per email d.vandam@glasvezelbuitenaf.nl of mobiel: 06 47372404.

Laten we samen gaan voor een glasvezelnetwerk in de hele Mienskip! Voor elkaar en met elkaar!

Hartelijke groet,

Diederik van Dam