Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Bolsward e.o. op do 31 okt 2019

Het programma volgt zo spoedig mogelijk.

 Datum:                donderdag 31 oktober

Tijdstip                 17.30-19.30 uur ( inloop vanaf 17.15 uur)

Locatie:                de grote zaal bij de Gasthuiskerk Gasthuissingel 33 te Bolsward

U kunt zich tot uiterlijk 18 oktober 2019 aanmelden bij Patricia Kampstra via p.kampstra@sudwestfryslan.nl

Zou u bij de aanmelding het aantal personen (+ namen) en eventuele dieetwensen door willen geven.

 Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,

Mede namens Akke Hofstee en Kees van Kordelaar,

Patricia Kampstra
secretaresse teams Beleid en Ondersteuning Sociaal Domein
T: 0515-489542
M: 06-46234068

Uitnodiging – HayoApotheker Lezing – Thom de Graaf 17 okt 2019

Wanneer:        donderdag 17 oktober 2019

Waar:              de aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus, Almastraat 5 in Sneek

Tijd:                vanaf 15.30 uur

Parkeren:        kan gratis op het Veemarktterrein, op een steenworp van de school

De Hayo Apothekerlezing richt zich op vraagstukken met betrekking tot het lokaal bestuur.

Bij de eerste lezing, in 2018, stond de energietransitie centraal en de rol die gemeenten daarbij kunnen spelen.

cid:1E51E511-1D9C-4E0E-BD5E-F2E97E079C0B@arnhem.chello.nl

Thom de Graaf

Deze tweede Hayo Apothekerlezing wordt verzorgd door vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State. Zijn voordracht heeft als titel ‘Lokale democratie en de rol van de burgemeester’.

 

Rechtshandhaving
Voor 2019 is specifiek gekozen voor de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het ambt van burgemeester en diens functioneren als het gaat om rechtshandhaving. De lezing is niet alleen voor bestuurlijke gezagsdragers interessant, maar zeker ook voor politiefunctionarissen en justitiemedewerkers.

 

Nijmegen
Zelf bekleedde De Graaf (1957) het burgemeesterschap van Nijmegen (2007-2012). Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader, die in de periode 1967-1977 burgemeester was van ‘de Keizerstad aan de Waal’.

Minister en vicepremier
Voor zijn burgemeesterschap was De Graaf onder andere Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66 (1994-2003) en minister van bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties en vicepremier (2003-2005). Voor zijn benoeming in zijn huidige functie was De Graaf zeven jaar lid van de Eerste Kamer (2011-2018).

Bert Blase
Als co-referent tijdens de Hayo Apothekerlezing spreekt Bert Blase (1959), sinds 2017 waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, over ‘Lokale democratie en de rol van de inwoners’. Blase was eerder burgemeester van Alblasserdam (2009-2014) en waarnemend burgemeester in Hardinxveld-Giessendam (2012-2014) en Vlaardingen (2014-2017).

Uitnodiging – Presentatie Landschapsbiografie 29 okt 2019

Feestelijke presentatie digitale Landschapsbiografie Sudwesthoeke

Nergens in Nederland vind je zoveel landschappelijke variatie zo dichtbij elkaar als in de Súdwesthoeke. Heel bijzonder is dat dit landschap vanaf nu beschreven en weergegeven is in een digitale Landschapsbiografie. Op 29 oktober wordt de Landschapsbiografie feestelijk gepresenteerd. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn!

 Uniek digitaal platform

Cultuurland Advies heeft in opdracht van gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân samen met Bezoekerscentrum Mar & Klif en met steun van de provincie Fryslân een uniek digitale platform gebouwd, de zgn. Landschapsbiografie. Uniek omdat dit in Nederland het eerste online platform is waar het landschap op deze schaal zo gedetailleerd wordt beschreven. De geschiedenis van het gebied is aan de hand van verschillende digitale kaarten en tijdlijnen letterlijk in kaart gebracht. Zo zie je bijvoorbeeld van iedere plaats in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân welke bijzondere historische elementen er in het landschap aanwezig zijn. Een site om heerlijk in te struinen en het landschap in te duiken!

 Platform

De Landschapsbiografie geen sluitstuk, maar een begin. Want over de geschiedenis van de Súdwesthoeke komen we steeds meer te weten. Daarom zullen wij de komende jaren – hopelijk met hulp van u als gebruiker – de site blijven aanvullen en verbeteren. Hoe u suggesties voor verbetering kunt aanleveren, laten wij tijdens de presentatie zien.

 Programma Landschapsbiografie

Datum:                                29 oktober 2019

Tijd:                                      19.00 – 19.30     inloop met koffie en thee

                                               19.30 – 21.00     plenair programma

                                               21.00 – 22.00     experimenteren met de landschapsbiografie onder het genot van een drankje

Locatie:                               Theater Sneek

Opgave:                                geef je op via info@marenklif.nl (graag vóór 23 oktober) of via deze link

Bedoeld voor:                     historische verenigingen, musea, natuurorganisaties, overheden, landbouw-organisaties,

dorpsbelangen in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. En alle andere geïnteresseerden.

De avond wordt geleid door dhr. Jaap Jepma. Wethouders Roel de Jong (Gemeente De Fryske Marren) en Stella van Gent (Gemeente Súdwest-Fryslân) onthullen de nieuwe landschapsbiografie. En drs. Henk Baas, hoofd Landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geeft een inspirerende keynote-lezing waarom kennis van de geschiedenis van het landschap zo belangrijk is. Uiteraard is er ook ruimte om de Landschapsbiografie uit te proberen, er staan diverse ‘on-line corners’– met hulp – voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Stella van Gent, wethouder Súdwest-Fryslân,

Roel de Jong, wethouder De Fryske Marren,

Peter de Jonge, voorzitter Mar & Klif, bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân