Overleg over KPN zendmast in Arum

Op verzoek van de gemeente heeft op 26 november 2018  overleg plaatsgevonden over de voorgenomen plaatsing van een KPN zendmast in Arum. Aanwezig bij het overleg waren gemeente Súdwest-Fryslân, KPN, Antennebureau, dorpsbelang en ondernemersvereniging Arum. Het overleg is door allen positief en constructief ervaren. De kern van het overleg lag bij het aandragen van en aantal alternatieve locaties, in aanvulling op de optie van plaatsing bij de familie Anema. Dorpsbelang en ondernemersvereniging hebben onderstaande locaties in volgorde van voorkeur opgegeven.

  1.  Bietenopslag ‘brakke pijp’
  2.  Sportvelden Arum
  3.  Arumerbos

De KPN houdt vooralsnog de locatie van familie Anema nog als mogelijke optie. De gemeente en  KPN gaan nu, voor de aangedragen alternatieve locaties, onderzoek doen naar de mogelijkheden. Wanneer de resultaten bekend zijn zal er opnieuw overleg zijn met de partijen.

Witmarsum verkeersafsluiting Arumerweg 03-12 t/m 07-12 2018

Vanaf maandag 03 december tot en met vrijdag 07 december 2018 wordt de Arumerweg in Witmarsum afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op drie locaties aan de Arumerweg vinden aan drempels onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door NOTA Infra te Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Albertus de Vries van Nota Infra via het tel.nr. 06–51611706. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of met dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Tsjerkepaad 2018

Op 7, 14 , 21  Juli,

4 , 11, 18 , 25 Augustus

1 en 8 September 2018,

is de Lambertuskerk weer open vanaf 13.00 tot 17.00 uur in verband met Tsjerkepaad 2018.

Bij de start van dit seizoen werden de volgende foto’s gemaakt van een aantal vrijwilligers:

 

           

Foto 1 : Van links naar rechts achterste rij : Tsjam Jonker, Froukje Bloemsma, Eibert Tigchelaar, Doekle Bruinsma, Jan Scheltema, Henderina Huizinga en Sjoukje Bruinsma.

Voorste rij: Jantje Bruinsma, Riemy Hiemstra, Baukje Zwart en Marja Gerlofsma.

Op foto 2 neemt onze dorpsarchivaris en fotograaf  Oane Anema ook eventjes  plaats op de bank.