HOME

Welkom op de site van Dorpsbelang Arum

Arum heeft al jaren een dorpssite: arum-friesland.nl
Op arum-friesland.nl staat alle informatie over verenigingen, activiteiten enz.

Ook vind je er veel foto’s en nieuwtjes uit het dorp. Dat is en blijft zo.

arum

Op de Dorpsbelang site willen we u informeren over bestuurszaken en verwijzen we naar informatie die iedereen wel eens nodig heeft maar niet altijd kan vinden (contact met de gemeente, de afvalkalender enz.). Voor verschillende activiteiten hebben we commissies opgesteld die op de site verslag doen van de lopende zaken. Voor alle commissies geldt dat extra menskracht altijd welkom is. Als u een onderwerp ziet waarover u graag meedenkt of waaraan u graag meewerkt, laat het dan weten met een bericht aan dorpsbelangarum@live.nl

De Buurt BOA:

BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. De buurt-boa is het aanspreekpunt in de buurt. Hij draagt in samenwerking met andere partners, waaronder de wijkagent, zorg voor de veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in de directe woonomgeving. De buurt-boa vervult voor de politie in het algemeen en voor de wijkagent in het bijzonder, de oor- en oog functie.

Taken van de buurt-boa zijn onder andere:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor inwoners
 • Geven van voorlichting en advies aan inwoners
 • Toezicht en handhaving op de veiligheid
 • Het tegen gaan van verloedering en overlast (leefbaarheid)
 • Handhaven van het hondenbeleid
 • Toezicht op het te vroeg aanbieden van huisvuil
 • Toezicht op afvaldumpingen
 • Toezicht en handhaving op aanhangwagens, caravans, campers en dergelijke die langer dan drie dagen op de openbare weg staan
 • Bestrijding van overlast door jeugd
 • Integraal- en recreatietoezicht
 • Handhaving parkeerexcessen

Rene Kuipers – de buurtBOA – is  te bereiken via

email: handhavingpubliekdomein@sudwestfryslan.nl t.a.v. René Kuipers