Nieuws

08-02-17  Op woensdag 8 februari is er een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van de vijf dorpen rond de Marneslenk/ PHB.
In het kader van LCH2018 is er overlegd over een samenwerking tussen de vijf dorpen (Kimswerd, Arum, Pingjum, Witmarsum, Zurich) voor 2018.

De bedoeling is de activiteiten te coördineren, zodat we als streek ook gezamenlijk naar buiten kunnen treden.
Welke nadere actie we gaan ondernemen volgt via facebook.

01-02-17 Clustervergadering in het café betreffende de voorzieningen.

De avond werd georganiseerd door de gemeente voor de dorpen Witmarsum, Zurich, Pingjum, Kimswerd, Schettens/Longerhouw, Lollum en Arum. Een belangrijke vaststelling is dat de dorpen moeten samenwerken om voorzieningen in stand te houden.

Aan de orde kwamen verkeersveiligheid, scholen, dorpshuis/dorpscafé, openbaarvervoer, coöperaties groene energie en goede betaalbare woonvoorzieningen.

De uitkomsten van de cluster bijeenkomst worden besproken in de raadsvergadering van 1 maart te IJlst.