HOME

Welkom op de site van Dorpsbelang Arum

Arum heeft al jaren een dorpssite, en die vind je hier: arum-friesland.nl
Op Arum-friesland.nl verandert niets, daar staat alle informatie over verenigingen, activiteiten,en je vindt er veel foto’s en nieuwtjes uit het dorp. Dat was zo en blijft zo.

arum

Op deze site wil het bestuur van Dorpsbelang Arum de Arumers informeren over zaken waar het bestuur mee te maken heeft. Zo hopen we meer mensen in het dorp te informeren over wat we doen – ook buiten die ene jaarvergadering.
Daarnaast schrijven we over projecten die lopen en waar we bij betrokken zijn, verwijzen we naar informatie die iedereen wel eens nodig heeft maar niet altijd kan vinden (contact met de gemeente, de afvalkalender enz.) en proberen we zoveel mogelijk bestuurszaken naar buiten te brengen.

Contributie

De kascommissie en het bestuur zijn er niet blij mee:

Veel leden maken de contributie, zelfs na ontvangst van een herinneringsnota, niet over op de rekening van dorpsbelang.

Vergeten?

Maak het uzelf en ons gemakkelijk en maak er een automatische afschrijving van:

Bij de nota’s vindt u een formuliertje (SEPA-Mandaat).

Als u dat invult en inlevert bij de penningmeester, wordt het verder voor u geregeld.

Penningmeester:

S.Jonker,

Kerksingel 20,

8822 VH Arum

 

Ook kunt u het zelf regelen als u bankiert via internet. Dat noemt men een periodieke overschrijving.

Hieronder een voorbeeld :

overboeken

SUPERSNEL INTERNET IN ARUM?

 

Skewiele

Wat is dat?

Skewiele is een vervoersregeling in Arum.
Als u geen vervoer heeft en ergens naar toe wilt,kan dat !

Onze bestuursleden Corry Adema-Hoekstra en Sigrid van Houten-Holterman
regelen dat dan voor u.

De kosten zijn:
In en rond Arum : € 2 ,00

Buiten Arum: € 0,30 per kilometer.

U kunt daarvoor bellen:

Corry: (0517-) 642085
Sigrid: 06-28956524

 

 

 De Buurt BOA:

BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar.

De buurt-boa is het aanspreekpunt in de buurt.

Hij draagt in samenwerking met andere partners, waaronder de wijkagent, zorg voor de veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in de directe woonomgeving. De buurt-boa vervult voor de politie in het algemeen en voor de wijkagent in het bijzonder, de oor- en oog functie.

 

Taken van de buurt-boa zijn onder andere:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor inwoners
 • Geven van voorlichting en advies aan inwoners
 • Toezicht en handhaving op de veiligheid
 • Het tegen gaan van verloedering en overlast (leefbaarheid)
 • Handhaven van het hondenbeleid
 • Toezicht op het te vroeg aanbieden van huisvuil
 • Toezicht op afvaldumpingen
 • Toezicht en handhaving op aanhangwagens, caravans, campers en dergelijke die langer dan drie dagen op de openbare weg staan
 • Bestrijding van overlast door jeugd
 • Integraal- en recreatietoezicht
 • Handhaving parkeerexcessen

Rene Kuipers – de buurtBOA – is telefonisch te bereiken op: 0515-484541

Via email: handhavingpubliekdomein@sudwestfryslan.nl t.a.v. René Kuipers