HOME

Welkom op de site van Dorpsbelang Arum

Arum heeft al jaren een dorpssite, die vind je hier: arum-friesland.nl
Op arum-friesland.nl staat alle informatie over verenigingen, activiteiten enz. Ook vind je er veel foto’s en nieuwtjes uit het dorp. Dat is en blijft zo.

arum

Op deze site wil het bestuur van Dorpsbelang Arum de Arumers informeren over zaken waar het bestuur mee te maken heeft. Zo hopen we meer mensen in het dorp te informeren over wat we doen – ook buiten die ene jaarvergadering.
Daarnaast schrijven we over projecten die lopen en waar we bij betrokken zijn, verwijzen we naar informatie die iedereen wel eens nodig heeft maar niet altijd kan vinden (contact met de gemeente, de afvalkalender enz.) en proberen we zoveel mogelijk bestuurszaken naar buiten te brengen.

SUPERSNEL INTERNET IN ARUM?

Hoe staat het er voor met Glasvezel in ARUM?

kijk hier voor de actuele situatie:

ARUM op Glasvezel ?

 

LOKALE INLOOP- & INSCHRIJFBIJEENKOMSTEN

AGENDA

Twijfel je nog of heb je hulp nodig bij het maken van een keuze? Bezoek dan een informatieve inschrijfavond.

Donderdag 12 september | 20.00 – 21.30 uur | De Foeke, Nieuwstad 49 in Hindeloopen
Maandag 16 september | 20.00 – 21.30 uur | Herberg de Gekroonde Leeuw, Sytzamaweg 15 in Arum
Dinsdag 17 september | 20.00 – 21.30 uur | MFC de Mande, Tramstrjitte 2A in Nijland
Woensdag 18 september | 20.00 – 21.30 uur | Dorpshuis De Driuwpôlle, Lynbaen 15 in Woudsend
Dinsdag 24 september | 20.00 – 21.30 uur | Doarpshûs It Nije Formidden, Doarpshûsleane 1 in Ysbrechtum
Woensdag 25 september | 20.00 – 21.30 uur | Dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30 in Raerd

 

 

 De Buurt BOA:

BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar.

De buurt-boa is het aanspreekpunt in de buurt.

Hij draagt in samenwerking met andere partners, waaronder de wijkagent, zorg voor de veiligheid, leefbaarheid en de aanpak van verloedering en overlast in de directe woonomgeving. De buurt-boa vervult voor de politie in het algemeen en voor de wijkagent in het bijzonder, de oor- en oog functie.

 

Taken van de buurt-boa zijn onder andere:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor inwoners
 • Geven van voorlichting en advies aan inwoners
 • Toezicht en handhaving op de veiligheid
 • Het tegen gaan van verloedering en overlast (leefbaarheid)
 • Handhaven van het hondenbeleid
 • Toezicht op het te vroeg aanbieden van huisvuil
 • Toezicht op afvaldumpingen
 • Toezicht en handhaving op aanhangwagens, caravans, campers en dergelijke die langer dan drie dagen op de openbare weg staan
 • Bestrijding van overlast door jeugd
 • Integraal- en recreatietoezicht
 • Handhaving parkeerexcessen

Rene Kuipers – de buurtBOA – is telefonisch te bereiken op: 0515-484541

Via email: handhavingpubliekdomein@sudwestfryslan.nl t.a.v. René Kuipers